Dobre praktyki w projektowaniu biur

Dobre praktyki w projektowaniu biur

W przeciągu ostatnich 20 lat, biura diametralnie zmieniły rolę, którą odgrywały. Zmieniający się model pracy, cyfryzacji i rosnący wykładnikowo dostęp do informacji, zmienił sposób, w jaki wykorzystywane są przestrzenie biurowe.  Człowiek obecnie staje...